Topinkomens aangepakt?

Zou het geldpakhuis opdrogen?
Zou het geldpakhuis opdrogen?
Zou het geldpakhuis opdrogen?

Minister Plasterk zou de topinkomens in de publieke en semipublieke sector aanpakken, zo had hij beloofd. Inmiddels is de wet die dat moet regelen aangenomen: de Wet Normering Topinkomens (WNT). De vraag is nu: maakt minister Plasterk zijn belofte waar? Worden de topinkomens inderdaad aangepakt?

Dat onderzoeken we hier.

Nog even het salaris omhoog

Het eerste dat opvalt, is dat er geen bepaling is opgenomen die stelt dat het verboden is om tot 1 januari 2015 het salaris nog even op te waarderen. Dat is vreemd, omdat die bepaling er bij de oorspronkelijke versie van de wet wel bij stond. Die bepaling is dus weggehaald. Bron

Plasterk ‘keurt dat af’, maar bestuurders doen dat om ‘te compenseren’ voor de maatregelen die in 2015 ingaan. Wat dat betreft heeft de wet dus tot gevolg dat de topinkomens er in 2014 op vooruit gaan. En dat is al langere tijd aan het gebeuren, omdat het al lang bekend is dat deze wet er aan zit te komen. In dit opzicht doet minister Plasterk dus niet wat hij heeft beloofd.

Voor wie geldt de wet?

De overheid geeft een lijstje dat aangeeft wie vallen onder het begrip publieke en semipublieke instellingen:

 • Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen
 • Zorginstellingen en zorgverzekeraars
 • Onderwijsinstellingen
 • Woningbouwcorporaties
 • Organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking
 • Instellingen die zijn ingesteld op basis van een wet/met een wettelijke taak (bijvoorbeeld Gemeenschappelijke Regelingen)
 • Door de overheid gesubsidieerde instellingen. De subsidie moet minstens € 500.000,– per jaar bedragen, ten minste voor 50% deel uitmaken van de inkomsten van dat jaar en voor een periode van tenminste drie jaar worden verstrekt.
 • Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s )
 • Instellingen waarbij de overheid één of meer leden van het bestuur of raad van toezicht benoemt
 • Openbare lichamen voor beroep en bedrijf.

De WNT stelt een maximum aan de hoogte van het salaris en van de ontslagvergoeding binnen publieke en semipublieke instellingen. De bedragen worden jaarlijks vastgesteld. Voor 2015 geldt dat het salaris 2015 het inkomen van topfunctionarissen 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2015 neer op € 178.000. In 2014 was de norm 130% ofwel € 230.474.  Er geldt een overgangsregeling, dus bestuurders die meer dan die € 178.000. verdienen worden niet direct gekort.

Dat lijkt mooi, maar helaas gaat de wet in 2015 niet op voor:

 • zorginstellingen, zorgverzekeraars,
 • onderwijsinstellingen,
 • woningbouwcorporaties
 • en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

Voor die organisaties gelden ‘sectorale normen‘.

Het probleem is dat de maatschappelijke onrust nou juist gaat om beloningen bij woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars en zorginstellingen. Wat dat betreft doet minister Plasterk dus bepaald niet wat hij heeft beloofd.

Externen

Extern ingehuurde mensen vallen pas onder de WNT wanneer ze 6 maanden of langer worden ingehuurd in een periode van anderhalf jaar. Wie korter wordt ingehuurd mag dus een salaris naar believen krijgen, ook onder de nieuwe wet.

De maatschappelijke verontwaardiging gold juist ook externen die voor een paar weken werk een aantal ton kregen. Wat dat betreft doet minister Plasterk dus bepaald niet wat hij heeft beloofd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *